Türkiye beyaz eşya satışları 2020’de yüzde 16 arttı

Türkiye beyaz eşya satışları 2020’de yüzde 16 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) İdare Heyeti Lideri ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “2020 yılını iç satışta 6 ana eser kümemizde 7,8 milyon adetle kapattık, yüzde 16’lık büyüme yaşadık. Beklentinin aksine iç satışlar önemli bir büyüme sağladı.” dedi.

TÜRKBESD’in çevrim içi olarak toplantısında dalın 2020 dataları paylaşıldı.

Toplantıda konuşan TÜRKBESD İdare Konseyi Lideri ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer, her geçen gün üye sayılarının arttığını, hem Türk oyuncularla hem de memleketler arası arenanın değerli oyuncuları ile her geçen gün büyüdüklerini tabir etti.

Salgının global iktisat ve Türkiye iktisadına tesirlerine ait değerlendirmede bulunan Dinçer, 2020’de daha evvel alışık olunmayan bir tecrübenin yaşandığını söyledi.

Büyüme oranı tahminlerinin 2021’de daha sağlıklı olacağına işaret eden Dinçer, daralan dünyanın tersine iktisadı büyüyen bir dünya görüleceği beklentisini paylaştı.

Dinçer, Türkiye’nin, üçüncü çeyrekte yaptığı atakla büyüme trendini olumluya çevirdiğini söz ederek, şunları kaydetti:

“Son çeyrek sayısının da müspet geleceğini düşünüyorum. 2020 sonunda artı büyüme geleceğini ve Türkiye’nin bir sürpriz yapacağını, Türkiye’nin 2020’de büyüme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Önümüzdeki periyoda ilişkin belirsizlikler elbette var ancak aşı ile başlayan bir umut da var.

Önümüzdeki periyot, birinci 6 ay pandemi tesirlerinin dünyada ve Türkiye’de devam edeceğini düşünüyoruz. ABD’deki yeni hükümetin yeni ekonomik davranışları, dünyaya bakış açısı dünyadaki büyümeyi tetikleyebilir, ticaret savaşlarının azalması ile bir arada dünyadaki büyüme müspet etkilenebilir.”

“TÜRKİYE, BEYAZ EŞYA KESİMİNDE DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK ÜRETİM ÜSSÜ POZİSYONUNU SÜRDÜRÜYOR”

Can Dinçer, Türkiye’nin beyaz eşya kesiminde dünyanın ikinci büyük üretim üssü pozisyonunu sürdürdüğünü belirtti.

Dünya beyaz eşya üretiminin yüzde 7’sini Türkiye’nin yaptığı aktaran Dinçer, “2020’de 29,2 milyon adetlik üretime ulaştık. Bunun 22 milyonu ihracat, kalanı ise yurt içi satışlar oldu. Geçtiğimiz 5 yılda 106 milyon, 10 yılda 188 milyon adet beyaz eşya üretimi gerçekleştirdik. Bu kesimde 600 bin dolaylı, 60 bin direkt istihdam yaratma hünerine devam ediyoruz. 15 bin adet bayi, 3 bin 500 adet servisimiz bulunuyor.” diye konuştu.

“BEKLENTİNİN BİLAKİS İÇ SATIŞLAR ÖNEMLİ BİR BÜYÜME SAĞLADI”

TÜRKBESD İdare Şurası Lideri Dinçer, 2020 yılını iç satışta 6 ana eser kümesinde 7,8 milyon adetle kapattıklarını belirterek, “Yüzde 16’lık büyüme yaşadık. İhracat hacmimiz 22 milyon adede ulaştı. Toplamda 29,7 milyon adetle, yüzde 4’lük büyümeyle yılı tamamladık. Üretimde de yüzde 3’lük artış yaşadık.” dedi.

Salgın nedeniyle beklentinin bilakis iç satışlarda önemli bir büyüme sağladıklarını aktaran Dinçer, aralıkta bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran iç satışta yüzde 30, ihracatta yüzde 37’lik büyüme yaşadıklarını kaydetti.

Dinçer, “Aralık ayında üretim, bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 43 artışla 2 milyon 800 bin adet olarak gerçekleşti. Üretimimizin neredeyse hiç durmadan üç vardiya devam ettiğini söyleyebilirim. Türkiye pazarının büyümesinde dondurucu, kurutucu, bulaşık makinesi ve fırın kategorileri öne çıktı. Türk tüketicisi, pandemi sürecinde değişen gereksinimleriyle birlikte beyaz eşyanın tekrar ehemmiyetini anladı.” formunda konuştu.

“ONLİNE SATIŞ KANALLARINA İLGİ ARTTI”

Can Dinçer, artan hijyen muhtaçlığı, tüketicilerin vaktinin büyük çoğunluğunu meskenlerde geçirmesi ve konut satışlarındaki artışın beyaz eşyaya talebi artırdığına işaret etti.

Bölümün ihracatının son 20 yılda 10 kat arttığını belirten Dinçer, Türkiye ile en büyük ihracat pazarı olan Birleşik Krallık ortasında Hür Ticaret Muahedesi’nin (STA) imzalanarak yürürlüğe girmesinden duydukları memnuniyeti lisana getirdi.

Dinçer, Birleşik Krallık’la imzalanan STA’nın, Türkiye beyaz eşya üreticilerinin milletlerarası rekabet gücünün korunması ve pandemi sonrası olağana dönüşü hızlandırmak ismine büyük ehemmiyet taşıdığını vurgulayarak, sürecin yakından takip edilmesinin değerli olduğunu kaydetti.

Mağazaların kapanması ile online satışlarda yaşanan artışa dikkati çeken Dinçer, “Kovid-19 salgını öncesinde e-ticaretten alışveriş yapmayanların oranı yüzde 45’ti. Bu tüketicilerin yüzde 24’ü salgın sırasında online alışveriş yapmaya başladı. Salgın azaldığında bu alışkanlıkların devam ettiğini gördük. Online satış kanallarına ilgi artsa da bayi teşkilatının, satın alma kanalı tercihinde yüzde 70’lere varan oranla kıymetli bir kanal olduğunu görüyoruz.” dedi.

“EN FAZLA ÜRETİM MESAİSİ, SOĞUTUCU KÜMESİ ESERLERİNDE YAŞANDI”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Dinçer, bölüm olarak 2021’in ikinci yarısında tablonun güzelleşmesini beklediklerini söz ederek, 2020’de kazandıkları kriz idare deneyimlerinin iş yapma biçimlerine olumlu yansıyacağını söyledi.

Dinçer, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) dala getirdiği taksit sınırlamasının satışları düşürüp düşürmediğine ait bir soru üzerine, “Türkiye ithalata dayalı bir büyüme modeli yaratmamalı, kesinlikle üretmeliyiz. Bölümümüz üretime ve yatırıma çok değer veriyor. Hasebiyle sınırlamanın negatif bir tesirini görmedik.” dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle güç durumda olan bayi ağı için gerekli dayanakların sağlanması konusunda çalıştıklarını tabir eden Dinçer, birebir vakitte kamu kuruluşlarını da nizamlı olarak bilgilendirdiklerini aktardı.

Dinçer, “Türkiye’nin her vilayetinde ve ilçesinde bulunan bayilerin, KOBİ’lerin yaşaması, ülkemizin geleceği ve sağlıklı büyümesi için olmazsa olmaz diye düşünüyorum. O bakımdan her türlü dayanağın verilmesi gerektiğinin altını çiziyorum.” sözlerini kullandı.

Geçen yıl beyaz eşya üretiminde en fazla mesainin salgının da tesiriyle soğutucu kümesi, kurutma aygıtı kümesi, pişirme eserleri kümesi ve bulaşık makineleri kümesinde yaşandığını bildiren Dinçer, 2021 yılına ait olumlu olduklarını söyledi.

“YASSI ÇELİKTE GÜMRÜK VERGİSİ SİYASETİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ EHEMMİYET ARZ ETMEKTE”

TÜRKBESD İdare Heyeti Üyesi Mehmet Yavuz da beyaz eşyanın temel girdisi olan yassı çelik temininde son devirde yaşanan meşakkatlerin beyaz eşya üretimi ve ihracatını olumsuz etkileyecek düzeye ulaştığına dikkati çekti.

Yavuz, “Yurt içinde yassı sac vergilerinin yarattığı tesir ile piyasada bozulma yaşanmakta ve uygulanan vergi oranı doğrultusunda piyasa fiyatları artmaktadır. Bilhassa ihracatın değerinin çok daha öne çıktığı bir devirde girdi temininde yaşanan bu zorluklar maliyetleri artırmakta ve üretimi riske sokmaktadır.” dedi.

AB tarafından başlatılan anti damping tedbirinin akabinde Türkiye’de yakın vakitte yassı sıcak sac için açılan anti damping soruşturmasının telaş yarattığını söz eden Yavuz, “Gümrük Birliği’nin modernizasyonu vizyonu ve bölümümüzün birinci ihracat pazarının AB olması sebebiyle misilleme olarak algılanabilecek yaklaşımların ihracata olumsuz tesir etme riski olduğunu düşünüyoruz. Bölümün önümüzdeki devirde ihracat ve üretim rekabetçiliğinin olumsuz etkilenmemesi ismine yassı çelik eserlerinde gümrük vergisi siyasetinin gözden geçirilmesi değer arz etmektedir.” diye konuştu.

UZAKTAN ÇALIŞMA KONUSUNDA DÜZENLEME BEKLENTİSİ

TÜRKBESD İdare Şurası Üyesi Hakan Sultar ise pandemi ile birlikte Ar-Ge ve tasarım merkezleri için uzaktan çalışma düzenlemelerinin hayata geçirilmesine muhtaçlık duyulduğunu belirterek, “Ar-Ge ve tasarım merkezleri için aşikâr oranlar içerisinde uzaktan çalışmanın önünün açılmasını öngören ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifini memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isteriz. Bununla birlikte tasarım, tahlil, yazılım üzere bahislerde daha çok randıman alınabilmesi için taslakta belirtilen oranların artırılarak Kovid-19 sonrasında da uzaktan çalışmanın en az yüzde 50 olarak uygulanması ve bu oranın yüzde 75’e kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisiyle artırılabilmesi konusunda 5746 ve 4691 sayılı maddelerde gerekli düzenlemelerin yapılması değer arz etmektedir.” tabirlerini kullandı.

“YÜKSEK GÜÇ VERİMLİLİĞİNE SAHİP BEYAZ EŞYANIN SATILMASININ ÖNÜ AÇILMIŞ OLACAK”

TÜRKBESD İdare Heyeti Üyesi Fatih Özkadı, kesimin, ihracatta rekabet gücünü sürdürmek ismine kendi uğraşıyla kimi yatırımları devreye aldığını aktararak, şunları kaydetti:

“11. Kalkınma Planı’nda bölümümüz için bu alanlarda özel bir dayanak öngörüsü bulunmaktadır. Lakin kelam konusu teşvik öngörüsü, mevcut yatırım teşvik mevzuatı kapsamında değerlendirilmekte olup bugüne kadar maalesef hayata geçirilememiştir.

Yeni güç etiketi mevzuatı sürecinde bölümümüzle çok yakın iş birliği içinde bulunan Bakanlığımıza müteşekkiriz. Çerçeve mevzuatın yakın vakitte Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz. Böylelikle ülkemizde daha yüksek güç verimliliğine sahip beyaz eşyanın satılmasının önü açılmış olacaktır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seobizde.com okey sohbet süperbahis elitbahis elitbahis Guvenilir siteler Bahis siteleri şikayet elitcasino giris bets10 giris bodrum escort bodrum escort esenyurt escort şirinevler escort avcilar escort betpas